ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

Tεχνική εταιρεία με εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης και κύρια δραστηριότητα την ανάληψη και εκτέλεση
ευρύτατου φάσματος τεχνικών έργων, με εφαρμογή υψηλών τεχνικών γνώσεων και τήρηση διεθνών προτύπων και προδιαγραφών.

Χωματουργικά Έργα

Διακίνηση Υπερκειμένων Πετρωμάτων για την αποκάλυψη των Λιγνιτικών Κοιτασμάτων

Οικοδομικά Έργα

Ανάληψη και κατασκευή οικοδομικών έργων αυξημένων απαιτήσεων

Τεχνικά Έργα Υποδομών

Σχεδιασμό και ανάπτυξη σύνθετων τεχνικών έργων και αστικών υποδομών

Ιστορικά Ορόσημα

Σημαντικά ιστορικά ορόσημα, που αποτέλεσαν σταθμό στην ανάπτυξη αλλά και στη λειτουργία της εταιρείας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ποιότητα και εμπειρία τόσο του Στελεχικού Δυναμικού όσο και του υπόλοιπου Τεχνικού Προσωπικού.

Στόχοι & Πολιτικές

Υψηλοί στόχοι επίτευξης στα έργα και στο προσωπικό, καθώς και αυστηρές πολιτικές οργάνωσης και διοίκησης.

Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

Αποτελεί έναν αναπόσπαστο τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού της...

Awesome Image

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος...

Awesome Image

Πιστοποιήσεις Εταιρείας

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ δίνοντας μεγάλη σημασία αφενός στην ποιότητα των εργασιών που...

Διεύθυνση

Αφροδίτης 20, ΤΚ 53100, Φλώρινα.

Διεύθυνση

25ης Μαρτίου 14, ΤΚ 50200, Πτολεμαϊδα.

Τηλέφωνο & Mail

(+30) 2463055030 | info@kapa-dinamiki.gr