Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ έχει αναδειχθεί σε μια αξιόπιστη τεχνική εταιρεία και διακρίνεται για την έγκαιρη και με απόλυτη τεχνική αρτιότητα υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει. Η επιτυχία αυτή των Έργων οφείλεται αφενός στη στελέχωση της Εταιρείας με Έμπειρα Στελέχη στις εκάστοτε εξειδικευμένες εργασίες που επικρατούν στα λιγνιτωρυχεία και αφετέρου στον εξοπλισμό που διαθέτει η Εταιρία, ο οποίος είναι αξιόπιστος και προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερα σκληρές επικρατούσες συνθήκες στα Ορυχεία.

Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ διακρίνεται για την ποιότητα και την εμπειρία τόσο του Στελεχικού της Δυναμικού όσο και του υπόλοιπου Τεχνικού Προσωπικού που αποτελείται από Χειριστές, Οδηγούς και Τεχνίτες με εμπειρία από 5 έως 25 χρόνια σε παρόμοια έργα. Το στελεχικό της Δυναμικό αποτελείται από 8 έμπειρους Μηχανικούς και Τεχνολόγους Μηχανικούς (4 Πολιτικοί Μηχανικοί, 3 Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί, 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός).

Τέλος, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και στο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει η Εταιρία (περίπου 75 άτομα) και που αποτελείται από χειριστές, οδηγούς και τεχνίτες με εμπειρία από τουλάχιστον 5 έως 25 χρόνια σε παρόμοια έργα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι:

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος:
Υπατία Κωνσταντινίδου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc, MBA

Αντιπρόεδρος:
Ρέππας Δημήτριος, Δικηγόρος

Μέλος:
Γεώργιος Γκέκας, Διπλ. Μηχανικός Μεταλλείων και Οικονομολόγος

Μέλος:
Δημήτριος Κοτζαμπάσης, Οικονομολόγος

Μέλος:
Ιωάννα Κωνσταντινίδου, Οικονομολόγος, ΜΒΑ

Διεύθυνση

Αφροδίτης 20, ΤΚ 53100, Φλώρινα.

Διεύθυνση

25ης Μαρτίου 14, ΤΚ 50200, Πτολεμαϊδα.

Τηλέφωνο & Mail

(+30) 2463055030 | info@kapa-dinamiki.gr