Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ από την έναρξη λειτουργίας της έχει αναπτύξει
έντονη δραστηριότητα και έχει εκτελέσει στο διάστημα αυτό
σημαντικό αριθμό έργων με επιτυχία.

Ιστορικά Ορόσημα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Πιστοποιείται για τα Συστήματα Ποιότητας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα:
• ΕΝ ISO 9001:2015
• EN ISO 14001:2015
• OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1809:2008

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Αναλαμβάνει και κατασκευάζει με επιτυχία Έργα Υποδομής και Οικοδομικά Έργα της ΔΕΗ (Αντλιοστάσιο και Δίκτυο Αποχέτευσης νέου Διοικητηρίου Κεντρικό Βιολογικό Καθαρισμό ΛΚΔΜ, Δικτύου Πυρόσβεσης, Βάσεις Ταινιοδρόμων, Ανακαίνιση Κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Αναλαμβάνει την υλοποίηση Έργων υποδομής (κατασκευή δρόμων και πλατειών), καθώς και την εκσκαφή των θεμελίων στο χώρο ανέγερσης της Λιγνιτικής Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ - Πτολεμαΐδα V ως Υπεργολάβος της ΤΕΡΝΑ ΑΕ.
Η συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ συνεχίζεται με την εκτέλεση Έργων υποδομής (κατασκευή υπόγειου δικτύου ομβρίων) και την ανέγερση βοηθητικών κτιρίων (αποθήκες κλπ)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Αναβαθμίζεται το Εργοληπτικό Πτυχίο της Εταιρείας σε 5ης Τάξεως στα Έργα Οδοποιίας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Αναλαμβάνει και εκτελεί με επιτυχία το Έργο εξόρυξης και διακίνησης βραχώδων ασβεστολιθικών σχηματισμών στο Ορυχείο Μαυροπηγής .
Στο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου (Αυγ.2012-Απρ.2015) διανοίχτηκαν διατρήματα συνολικού μήκους 160 χιλιομέτρων και καταναλώθηκαν 2.000 τόνοι ANFO και 35 τόνοι ζελατοδυναμίτιδας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Αναλαμβάνει και εκτελεί με επιτυχία το μεγαλύτερο χωματουργικό έργο που έχει δημοπρατηθεί από τη ΔΕΗ στα ορυχεία Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου, Συμβατικού Προϋπολογισμού 43.857.000,00€ με αντικείμενο τη διακίνηση 33,0Χ106 Μ3 σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
Το Έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα τον Σεπτέμβριο του 2015.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Μετονομάζεται σε ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

Αναλαμβάνει το πρώτο της Έργο με αντικείμενο τη διακίνηση σκληρών και Ημίσκληρων Υπερκειμένων στο Ορυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ Συμβατικού Προϋπολογισμού 3εκατ.€.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Ανανεώνεται το Εργοληπτικό Πτυχίο της Εταιρείας με 4ης Τάξης για Έργα οδοποιίας και Οικοδομικά.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Ίδρυση της Εταιρείας μετά από εξαγορά της Τεχνικής Εταιρείας Σιάκος ΑΤΕ και συγχώνευση του κατασκευαστικού κλάδου της ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ.

Διεύθυνση

Αφροδίτης 20, ΤΚ 53100, Φλώρινα.

Διεύθυνση

25ης Μαρτίου 14, ΤΚ 50200, Πτολεμαϊδα.

Τηλέφωνο & Mail

(+30) 2463055030 | info@kapa-dinamiki.gr